• Alarmsysteem thuis ouderen

  Zorgen voor je ouders is zwaar.
  Je zoekt voortdurend naar oplossingen om het leven voor hen aangenamer te maken.
  Want je maakt je zorgen om hun gezondheid, hun welbevinden en hun veiligheid.

  We staan er niet zo graag bij stil, maar de meeste ongelukken gebeuren in en om huis.

  Kun je je het volgende voorstellen:
  – dat je moeder in haar eigen huis niet in staat is om hulp in te roepen?
  – dat haar thuis iets overkomt?
  – dat het een poos duurt voordat iemand dat in de gaten krijgt?
  – dat ze te maken krijgt met een overval in huis?

  Voordelen van personenalarmering

  Een alarmknop levert voor zowel mensen die alleen wonen als hun ouderen een aantal voordelen op:

  1. Je vader of moeder kan altijd eenvoudig alarm slaan als dat nodig is.
  2. De meldcentrale is 24 uur per dag bereikbaar.
  3. Er wordt direct hulp ingeschakeld als dat nodig is.
  Een van de buren of een medewerker van de thuiszorg kan polshoogte gaan nemen.
  4. Het risico dat iemand (te) lang op de grond blijft liggen neemt af.
  En daarmee nemen ook de risico’s op complicaties zoals doorliggen, uitdroging, longontsteking en zelfs overlijden af.
  5. Het idee dat er alarm kan worden geslagen geeft mantelzorgers een gerust gevoel en verlicht zo de zorgtaken.

bel nu 0627273365